Achtergrond

GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR 6P PARTNERS
VOOR VERDERE TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING

Remy de Wild heeft diverse HBO opleidingen en is succesvol afgestudeerd als progressiegerichte systeem coach bij Coach Boulevard. Nadruk ligt op het wetenschappelijk verantwoord coachen, asessen en begeleiden, met de beste en meest betrouwbare tools die ons ter beschikking staan. Endoxos Coaching is gelieerd aan 6P PARTNERS, ons psychologisch adviesbureau.

Coach Boulevard, een coach blijft zich altijd ontwikkelen en zijn steentje bijdragen aan het immens mooie vakgebied. Bij Coach Boulevard word je opgeleid in het systeem- en progressiegericht coachen met de 5 Kritieke Succesfactoren als leidraad. We kunnen niet anders dan vanuit de dynamieken van sociale systemen waarnemen, analyseren en feedback geven. Coach Boulevard is een post-HBO coach opleiding, en opgericht door Marijke Lingsma. Coach Boulevard was op zaterdag 5 oktober 2019 j.l. te zien in het tv programma De Barometer op RTL-Z. Bekijk hier het item van Coach Boulevard. De opleidingen van Coach Boulevard zijn erkend door: Cedeo, Post-hbo, St!R, Nobco, Schoolleidersregister PO.

Stichting Register BKA is een onafhankelijke stichting sinds 1957. Onze doelstelling is om de studie-, beroepskeuze- en loopbaanadvisering in Nederland op een zo hoog mogelijk peil te houden. Missie: Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit en de integriteit van beroepskeuzeadvisering en de loopbaanbegeleiding in Nederland. In 1957 zijn we hiermee gestart als onafhankelijke stichting en we zijn nog steeds van groot belang voor cliënten om de beste adviseurs te vinden. Visie: Op onderscheidende wijze een meerwaarde creëren voor de beroepsgroep. De consument ervaart deze meerwaarde direct in het contact met de aangesloten bureaus en adviseurs. Endoxos Coaching is aangesloten bij het register BKA.

St!r, is het eerste onafhankelijke register voor professioneel begeleiders in Nederland, beroepsverenigingen overstijgend. Het register is een keurmerk voor kwaliteit. Het geeft ook inzicht in beschikbare specialisaties én de opleidingen die op het gebied van professioneel begeleiden erkend zijn. Met een registratie bij St!R heeft een coach een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor cliënten en opdrachtgevers. Endoxos Coaching is aangesloten bij en voldoet aan de St!R normering en beroepscode.

NOBCO / EMCC is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaches in Nederland. NOBCO certificeert en faciliteert NOBCO aangesloten coaches en opleiders, zodat zij het Europees gewaardeerde EIA- en EQA-keurmerk mogen voeren. Omdat Endoxos coaching bij St!R is aangesloten is het niet nodig om ook bij Nobco/EMCC aangesloten te zijn.