Coaching & Consultancy

GRAAG VERWIJZEN WIJ U NAAR 6P PARTNERS
VOOR VERDERE TOELICHTING OP ONZE DIENSTVERLENING

Een groepje kinderen zitten in een ‘welles-nietes’ impasse. Ergens zijn ze vastgelopen. Hoe doorbreken zij deze circulariteit naar ieders tevredenheid?

Dr. hc. Rémy de Wild BSc., coach.

Wij zorgen ervoor dat uw organisatie een succes wordt.

Met het juiste doel voor ogen, verbinden wij op de juiste wijze, op de juiste plaats, de juiste mensen met uw organisatie.

We helpen uw organisatie doelgericht middels de succesvolle 6P methode, ontwikkeld door psycholoog Dr. Rene Janssen. We gebruiken daartoe o.a. state-of-the-art wetenschappelijk onderbouwde uiterst valide assessments, met een persoonlijk psychologisch diepte onderzoek. We begeleiden managers en bestuurders om hun rol succesvol te vervullen. Uw hele organisatie begeleiden wij a.h.v. onze 6P methodiek, en ondersteunen wij uw organisatie met coaching, loopbaanbegeleiding, en werving en selectie van de juiste functionarissen.

Met onze eigen 6P methode begeleiden wij uw organisatie om
met het juiste doel voor ogen, door de juiste methode te volgen, succesvol te zijn. Endoxos Coaching is gelieerd aan 6P PARTNERS, ons psychologisch adviesbureau.

 1. PURPOSE – het juiste doel voor ogen
 2. PEOPLE – de juiste mensen op de juiste plaats
 3. PROCES – met de juiste mensen, op de juiste wijze, het juiste doel bereiken
 4. PERFORMANCE – met het juiste doel voor ogen, het juiste resultaat verbeteren
 5. PLEASURE – met de juiste mensen echte arbeidsvreugde en gezondheid beleven
 6. PARTNERSHIP – met de juiste mensen, met plezier intern en extern samenwerken

WIJ BIEDEN:
1. Coaching – individueel of in team verband, losse trajecten of volgens de 6P methodiek
2. Loopbaan begeleiding – wij begeleiden uw functionarissen in hun succesvolle carrière
3. Assessments – ahv state-of-the-art tools en een persoonlijk psychologisch diepteonderzoek, krijgt u een uiterst valide uitgebreide rapportage, waarmee u uzelf verder kan ontwikkelen in de trajecten die wij u bieden. Een assessment is ook losstaand hiervan af te nemen. U wordt hiervoor een dag uit genodigd bij ons op kantoor.
4. Werving & Selectie – wij helpen u bij het vinden van de juiste functionarissen

Persoonlijke coaching

Wij helpen u inzicht te verkrijgen. Elk persoonlijk gesprek begint met een functionele analyse. We exploreren de context, en verschillende factoren die van invloed zijn. Afhankelijk van uw coachvraag kan een combinatie van verschillende modellen ingezet worden. Een greep uit de mogelijkheden:

Functionele Analyse (Lingsma en van Doorn) – systeem analyse ahv de 5 KSF *
Walking Scale (Visser) – inzicht in huidige situatie en mogelijke progressie
GROW (Whitmore) – inzicht om doelgericht tot actie te komen
STARR-T – verdieping van GROW model ahv single loop leren
SWOT – Inzicht in kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes
Loopbaan Ankers (Schein) – inzicht in wat u echt belangrijk vindt ahv uw zelfbeeld
Progressie Cirkels (Visser) – inzicht in gemaakte en mogelijke progressie
Circels van Betrokkenheid en Invloed (Covey) – bewustwording van keuzes
Feitelijke belevings en verdiepingsvragen (Lingsma) – exploratie in de ijsberg
Interactiogram (Moreno) – organisatie vs rol analyse
ORA model (Newton en van Reekum) – exploratie in de context
Versterken en Verstieren model (Lingsma) – competenties, gedrag en opvattingen
Kernkwadranten (Ofman) – exploratie van gedrag, waarden en persoonskenmerken
Reflectiecyclus (Korthagen) – systematisch en doelgericht inzicht in gedrag
IJsbergmethode (Lingsma) – reflectie op interactie tussen gedrag en opvattingen
Circels van 8 (Yiftach Sagiv) – inzicht in grondhouding en resultaatgericht te veranderen
REA (Ellis) – inzicht in belemmeringen in gedachten en gevoel

* Elk coach gesprek heeft de 5 KSF-en, de 5 Kritieke Succesfactoren (Lingsma, van Doorn) als leidraad. De 5 kritieke succesfactoren zijn: context, meetlat, eigenaarschap, ijsberg en hier-en-nu. Aan de hand hiervan help ik u om gericht ontdekken waar uw progressie zit.

Mocht u het interessant vinden om samen eens in gesprek te gaan, dan hoor ik graag van u. Op een tijd dat het u uitkomt zal ik dan contact met u opnemen.


“Hoe kan ik leren omgaan met steeds wisselende omstandigheden?”, “Hoe kan ik bestaande patronen doorbreken?”, “Hoe kan ik persoonlijk meer rust en balans vinden?”, “Wat vindt ik nu echt belangrijk en er toe doen?”.

“Wanneer doet u het goed?”, “Wat verwacht uw manager, baas of het bestuur nu echt van u?” En interessanter: “Hoe kunt u dit overtreffen?”. Met andere woorden: “Hoe maakt u uzelf, uw team of uw organisatie onmisbaar en uniek?”.


Resultaatgericht ondernemerschap in een wisselende context

Binnen organisaties en bedrijven zie je veel complexiteit ontstaan rondom nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld verandertrajecten vanwege nieuwe wet- en regelgeving, groei, automatisering of technische innovaties. Dat gaat in een enorm tempo, waarbij we vaak zien dat de implementatie binnen organisatie niet volledig afgestemd is met de verandering in de interactie en de werkprocessen in een wisselende context. Triggers in de context creëren een onbalans, waaruit een met coaching verworven inzicht, een gezonde groei kan worden ontwikkeld.

Het realiseren van uw organisatie doelen, is het resultaat van het hebben van de juiste mensen met het juiste doel, op de juiste plaats in het juiste proces en de juiste zingeving. In de onderlinge interactie kan echter een onbalans ontstaan, met gevolg dat het resultaat niet aan de verwachting voldoet, of er nog iets te ontwikkelen is in gedrag, teams of organisatie. Onbalans kost geld, arbeidsmoraal bij uw professionals, en grote kans dat uw klanten dit ook merken. Als u dit wel op orde zou krijgen dan volgen resultaten vanzelf, alsmede het welgenoegen van uzelf en van uw medewerkers.

Wat kost de onbalans u nu? Welke neven-effecten heeft deze onbalans binnen als buiten uw organisatie? Hoe zou u dit zelf op kunnen lossen? Of heeft u daar hulp bij nodig? Een spiegel om blinde vlekken te ontdekken? Wat zou het u en uw organisatie opbrengen om de juiste balans te ontdekken en het juiste natuurlijke gedrag daarbij te ontwikkelen? En welke positieve neven-effecten levert u dat nog meer op?

 • U wilt groeien, door ontwikkelen, en weet niet exact hoe nu echte blijvende beweging te veroorzaken.
 • Ontdekt exact hoe de meest effectieve volgende stap te zetten richting uw doel.
 • Verkrijg inzicht in uw eigen situatie waar uw echte groeibehoefte zit! 
 • Check op de resultaatverwachtingen van u, uw bazen en uw klanten.
 • Verkrijg diepgaand inzicht in uw functioneren in diverse rollen.
 • Ontdek heel praktisch wat u en verschillende rollen resultaatgericht te ontwikkelen hebt.
 • Ontdek welke triggers spelen in uw context. Wat is te veel, te weinig of dubbelzinnig.
 • Ontdek wat dit met u en uw team doet en wat u/jullie te ontwikkelen hebben mbt gedrag, opvattingen en drijfveren.

Dr.hc. Remy de Wild BSc.
gecertificeerd en gediplomeerd professioneel coach, ruim 20 jaar commerciële ervaring, grote diversiteit leidingevende ervaring, ondernemer en verbinder, gelukkig getrouwd met Naomi de Wild en vader van 5 kinderen. Gewaardeerd met 2 ere-Doctoraten voor maatschappelijke verdiensten en in verschillende vakgebieden HBO opgeleid.